CONSULTORIA

CREATIVA

T'ajudem a reorientar la teva estratègia, definir noves capacitats organitzatives i incloure metodologies d'innovació transversal en els procés i en l'estructura de la teva organització.transversal en los proceso y en la estructura de tu organización.

ELS NOSTRES SERVEIS

PLANS ESTRATÈGICS

T'ajudem a reorientar la teva estratègia, definir noves capacitats organitzatives i incloure metodologies d'innovació transversal en els procés i en l'estructura de la teva organització.

REENGINYERIA DE PROCESSOS

Diagramem el teus processos de manera didàctica, analitzem els punts de millora i t'ajudem en la implementació pràctica de les millores per optimitzar l'eficiència dels teus serveis.

MILLORES ORGANITZATIVES

Revisem estructures organitzatives per reformular les dinàmiques de treball i enfortir la col·laboració i el flux d'informació. Elaborem projectes de gestió del canvi i de modernització de la cultura organitzativa.

ANÀLISI DE COSTOS

Analitzem la teva estructura financera i proposem nous models de cost més ajustats a la realitat de l'organització, identificant les variables més importants per efectuar un control més eficient.

VISUALITZACIÓ DE DADES

Implementem projectes de visualització de dades per facilitar la presa de decisions, aplicant eines de geolocalització a nivell ciutat.

SECTORS

ECOLOGIA URBANA

Treballem en l'àmbit de l'ecologia urbana per realitzar anàlisis de costos, avaluació de RRHH i millores organitzatives, per a perfeccionar la gestió dels serveis de la ciutat i fomentar la creació d'entorns urbans més sostenibles.

MOBILITAT

Desenvolupem projectes d'anàlisi i millora de processos, anàlisi de RRHH i reestructuració departamental en àrees de mobilitat urbana. Dediquem particular atenció a temes de RSC i mobilitat sostenible.

ÀREES TÈCNIC ADMINISTRA-TIVES

Projectes de modernització de les AAPP per fomentar el treball col·laboratiu mitjançant la gestió compartida de projectes. Assessorament en organització i processos de àrees jurídiques d'AAPP locals i regionals.

Anàlisi de processos de compres en l'àmbit públic i privat, benchmarks i ajuda en les decisions estratègiques. Revisió estructures organitzatives i de costos

SANITAT

Treballem amb hospitals del sector públic i privat per realitzar anàlisis de costos, avaluació de RRHH i identificació d'indicadors de gestió òptima.

LOGISTICA

I INFRA

-ESTRUCTURA

DRETS SOCIALS

Treballem amb Ajuntaments i altres institucions en programes de reinserció laboral i plans estratègics per a persones en risc d'exclusió.

Panoram Consulting  2020

CONTACTE

ORIOL PASTOR

oriol@panoram.cat

MATILDE CINI

matilde@panoram.cat

informació
social

info@panoram.cat

Doctor Trueta 196-198

08005, Barcelona