top of page
circl.png

CONSULTORIA

CREATIVA

T'ajudem a reorientar la teva estratègia, definir noves capacitats organitzatives i incloure metodologies d'innovació transversal en els procés i en l'estructura de la teva organització.transversal en los proceso y en la estructura de tu organización.

ELS NOSTRES SERVEIS

MEJORAS ESTRATEGICAS1.png

PLANS ESTRATÈGICS

T'ajudem a reorientar la teva estratègia, definir noves capacitats organitzatives i incloure metodologies d'innovació transversal en els procés i en l'estructura de la teva organització.

RE-INGENIERIA DE PROCESOS B.png

REENGINYERIA DE PROCESSOS

Diagramem el teus processos de manera didàctica, analitzem els punts de millora i t'ajudem en la implementació pràctica de les millores per optimitzar l'eficiència dels teus serveis.

MILLORES ORGANITZATIVES

MEJORAS ORGANIZATIVAS4.png

Revisem estructures organitzatives per reformular les dinàmiques de treball i enfortir la col·laboració i el flux d'informació. Elaborem projectes de gestió del canvi i de modernització de la cultura organitzativa.

ANALISI DE COSTOS 2.png

ANÀLISI DE COSTOS

Analitzem la teva estructura financera i proposem nous models de cost més ajustats a la realitat de l'organització, identificant les variables més importants per efectuar un control més eficient.

VISUALISACIÓN_DE_DATOS.png

VISUALITZACIÓ DE DADES

Implementem projectes de visualització de dades per facilitar la presa de decisions, aplicant eines de geolocalització a nivell ciutat.

SECTORS

ECOLOGIA URBANA.png

ECOLOGIA URBANA

Treballem en l'àmbit de l'ecologia urbana per realitzar anàlisis de costos, avaluació de RRHH i millores organitzatives, per a perfeccionar la gestió dels serveis de la ciutat i fomentar la creació d'entorns urbans més sostenibles.

MOBILITAT

Desenvolupem projectes d'anàlisi i millora de processos, anàlisi de RRHH i reestructuració departamental en àrees de mobilitat urbana. Dediquem particular atenció a temes de RSC i mobilitat sostenible.

MOVILIDAD.png
AREAS TECNICO ADMINISTRATIVAS.png

ÀREES TÈCNIC ADMINISTRA-TIVES

Projectes de modernització de les AAPP per fomentar el treball col·laboratiu mitjançant la gestió compartida de projectes. Assessorament en organització i processos de àrees jurídiques d'AAPP locals i regionals.

Anàlisi de processos de compres en l'àmbit públic i privat, benchmarks i ajuda en les decisions estratègiques. Revisió estructures organitzatives i de costos

SALUD.png

SANITAT

Treballem amb hospitals del sector públic i privat per realitzar anàlisis de costos, avaluació de RRHH i identificació d'indicadors de gestió òptima.

LOGISTICA

I INFRA

-ESTRUCTURA

LOGISTICA.png
DERECHOS SOCIALES.png

DRETS SOCIALS

Treballem amb Ajuntaments i altres institucions en programes de reinserció laboral i plans estratègics per a persones en risc d'exclusió.

bottom of page